ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την τεχνική και φωτιστική υποστήριξη  Κεντρικής και Πειραματικής σκηνής που αφορά τον φωτιστικό σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη για τις παραστάσεις ΜΙΑ ΙΛΙΑΔΑ (Κεντρική σκηνή) και για το CAESIUM-133 (Πειραματική σκηνή).

Κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΜ.-ΣΚΗΝΗΣ.pdf