Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για τη διαχείριση ενός δημιουργικού αστικού κόμβου» , για την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ- Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «JUMP – Joint Urban Measures for Creative Players (Κοινά Αστικά Μέτρα για[…]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3.της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop asustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[…]

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3.της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop asustainableTourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)[…]

Πρόσκληση εκδήλωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3.της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritagetodevelopasustainableTourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο[…]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, με το σύστημα συλλογής προσφορών,  στην επιλογή συνεργάτηγια συμβουλευτική, διοικητική, δημοσίων σχέσεωνυποστήριξη και για την οργάνωση θεατρικών παραγωγών για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and[…]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, με το σύστημα συλλογής προσφορών,  στην επιλογή συνεργάτη για συμβουλευτική, διοικητική, δημοσίων σχέσεωνυποστήριξη και για την οργάνωση θεατρικών παραγωγών για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural[…]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σεεξωτερικό συνεργάτη για την δημιουργία υποτίτλων για το θεατρικό έργο και το45λεπτο ντοκυμαντέρ ¨ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ» Για να δείτε την πρόσκληση κατεβάστε το παρακάτω αρχείο http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ.pdf

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής καλλιτεχνικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στην υλοποίηση της παράστασης «Η ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ» που θα παρουσιαστεί στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό. Για να κατεβάσετε τη πρόσκληση ανοίξτε το παρακάτω σύνδεσμο http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΑΡΟΧΗ-ΚΑΛ.-ΥΠΗΡ.-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΜΝΗΜΗ-ΕΙΝΑΙ-ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ..pdf

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για τις προμήθεια του σκηνικού εξοπλισμού και των κουστουμιών της παράστασης ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ.

Για να δείτε τη πρόσκληση παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΚΗΝΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ.-1.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – NeTT

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» και ακρωνύμιο NeTT, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V- A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και του παραδοτέου 4.2.3 «Εκδηλώσεις προβολής», σας προσκαλεί σε συγκεκριμένες δράσεις στις οποίες θα[…]