ΠΟΛΗ-ΣΚΗΝΗ

  • ΠΟΛΙΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ , ΠΟΛΙΤΙ­ΣΜΟΣ λέξεις ομόρριζες που συνδέουν την έννοια του ενεργού πολίτη στη λειτουργία της πόλης.
  • Στα Επτάνησα, και ειδικά στην Κέρκυρα με την παλιά πόλη μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ, βενετσιάνικα φρούρια, μουσεία κ.ά, η επένδυση στη σύνδεση πολιτισμού και θεματικού τουρισμού, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.
  • Η ανάδειξη του ιστορικού στοιχείου, αλλά και η σύνδεση του με τη σύγχρονη, καλλιτεχνική δημιουργία, θα δώσει την ανάσα εκείνη σε τόπους κατά βάση απομονωμένους από το διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθαι, αλλά με πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα και κοσμοπολιτισμό, όπως η Κέρκυρα.
  • Η ενσωμάτωση της Πόλης ως σκηνικός χώρος και η διείσδυση του αστικού ιστού σε μία διευρυμένη ‘θεατρικότητα’, συνάδει με τον χαρακτήρα της Κέρκυρας, και τη διάδραση που οφείλει να πετύχει το ΔΗΠΕΘΕ προς την ευρύτερη κοινωνία.

Κατεβάστε σε μορφή pdf το αρχείο στο οποίο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Πόλη – Σκηνή.

ΠΟΛΗ- ΣΚΗΝΗ 2019