ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εργαστήριο με θέμα το «Interclustering» στο πλαίσιο του έργου ΝΕΤΤ

«Ημέρες Δικτύωσης»

Εργαστήριο με θέμα το «Interclustering» στο πλαίσιο του έργου ΝΕΤΤ

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V- A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο στο πλαίσιο του έργου «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» και ακρωνύμιο NeTT, το οποίο χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V- A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, διοργανώνει από τις 21 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019 και από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου 2019 τις «Ημέρες Δικτύωσης» με σκοπό την προσέγγιση του Interclustering στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φορείς της τοπικής Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα με τη δημιουργία και τον πολιτισμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί μέσω των εργασιών του εργαστηρίου στην εμπέδωση του μηνύματος των συνεργατικών σχηματισμών στους υποψήφιους επαγγελματίες των επαγγελμάτων της ΔΠΒ, στους φοιτητές των Τμημάτων Τεχνών – Ήχου και Εικόνας, Πληροφορικής, Ιστορίας, καθώς και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Οι «Ημέρες Δικτύωσης» θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ι. Παπαδάκης, στον δεύτερο όροφο του Τμήματος Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72). Οι εγγραφές για τους συμμετέχοντες θα ξεκινούν στις 17:30. Κάθε ημέρα του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει διαφορετικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικότητας και της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, καθώς και από καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στις εργασίες του εργαστηρίου θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Όπερας Petruzzelli και Θέατρων Ιδρύματος Μπάρι από την Ιταλία οι οποίοι θα παρουσιάσουν πλατφόρμες προώθησης και διαχείρισης δράσεων πολιτισμού και το Επιμελητηρίου Αχαΐας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του εργαστηρίου θα προγραμματιστεί συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ των εκπροσώπων της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας και των υπολοίπων δυνάμεων της τοπικής οικονομίας.

Το έργο NeTT στοχεύει στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των Θεάτρων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας σε Ελλάδα και Ιταλία. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Κοινοπραξία Δημοτικού Θεάτρου Απουλίας (Puglia Public Theatre Consortium), ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης από την Ιταλία η Όπερα Petruzzelli και Θέατρα Ιδρύματος Μπάρι (Petruzzelli Opera House and Theatres of Bari Foundation), αλλά και η Περιφέρεια της Απουλίας-Τμήμα Οικονομίας και Πολιτισμού (Συνδεδεμένος Εταίρος). Έλληνες εταίροι του έργου είναι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.