ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την προμήθεια χαρτικών  –  μελανιών εκτυπωτών».

Για να δείτε τη πρόσκληση ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2019/04/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-υλικά-γραφείου.pdf