ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την προμήθεια λειτουργικών και αναβάθμιση Η/Υ γραφείου

Για να δείτε τη πρόσκληση ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2019/04/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-για-ηυ.pdf