ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για τη προμήθεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καλώδια, βύσματα κ.α.

πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη πρόσκληση

http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΚΑΛΩΔΙΑ-ΒΥΣΜΑΤΑ-ΚΛΠ.pdf