ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3.της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritagetodevelopasustainableTourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν για την τεχνική διαχείριση της online παρουσίασης του κινηματογραφικού έργου «Γεύσεις και Κατακτήσεις» στην Κέρκυρα στην Πάτρα και την Ιταλία, την χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας και την οργάνωση της  παρουσίασης  των αντίστοιχων έργων των θεάτρων της Απουλίας και του θέατρου της Πάτρας στο κοινό της Κέρκυρας.

Για να δείτε τη πρόσκληση ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

https://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΝΕΤΤ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΓΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ.pdf