ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3.της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop asustainableTourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν)για την απευθείας ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη  για την ψηφιοποίηση – υποτιτλισμό, διαδικτυακή διανομή (Showcase&Distribution) και την  παραγωγή του κινηματογραφικού έργου «ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ» στην Ελλάδα και την Ιταλία χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες.

Για να δείτε τη πρόσκληση κατεβάστε το παρακάτω αρχείο

https://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΝΕΤΤ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΓΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ.pdf