ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ.Ε.Δ.Κ.

Email:

3/9/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας ΚΕΔΚ ενέκρινε με την υπ.αριθμ 4-9ης/24-08-2018 με ΑΔΑ ΩΜΕΞΟΞΒ3-Φ76 την διάθεση πίστωσης έως του συνολικού ποσού των 4.960,00 € για την προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού πυρόσβεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας του υπαίθριου θεάτρου «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό.

1. Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση στην θέση που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας , των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως , ήτοι 12 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 κιλών και 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 κιλών.

2. Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση στην θέση που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας των έξι (6) πυροσβεστικών φωλεών ½”, ήτοι εγκατάσταση σε σιδερένιες βάσεις για την υπερύψωσή τους από το έδαφος, βάσεις κατασκευασμένες από γαλβανισμένη σιδερογωνιά, καθώς επίσης και τα ανάλογα υδραυλικά δίκτυα από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ για την τροφοδοσία αυτών με νερό.

3. Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση στην θέση που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας, τριών (3) απλών στεγανών φωτιστικών ασφαλείας, δύο στα αποδυτήρια και ενός στην αρχή της όδευσης διαφυγής με την ένδειξη EXIT, με όλα τα απαραίτητα υλικά, καλώδια, σπιράλ κ.λ.π. σύνδεσής τους.

4. Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση στην θέση που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας, οκτώ (8) στεγανών φωτιστικών ασφαλείας τύπου προβολέων 2*21 watt, με όλα τα απαραίτητα υλικά, καλώδια, σπιράλ κ.λ.π. σύνδεσής τους.

Το κόστος των 4.960,00 ευρώ θα επιβαρύνει τονΚ.Α.62.07.04 –ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2018.

Παρακαλούμε οι προσφορές σας να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο email:  έως την Παρασκευή 7/ 9/2018.

Δείτε συνημμένη την πρόσκληση.