ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Κέρκυρα, 21/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ.Ε.Δ.Κ.                                                                                                αριθ. Πρωτ. 273/18
Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας ΚΕΔΚ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του πρόκειται να οργανώσει στο πλαίσιο των Θεατρικών εργαστηρίων του 5 διαλέξεις με θέμα τη
«Δυναμική της εικόνας». Για τις συγκεκριμένες διαλέξεις σύμφωνα με την 5-17ης-2018 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της οργάνωσης και της φιλοξενίας των παραπάνω 5 διαλέξεων έως του ποσού των 550,00ευρώ με το ΦΠΑ. Για την παραπάνω παροχή υπηρεσίας σας προσκαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την προσφορά σας έως την Δευτέρα 26 /11/2018 στο mail : .

Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Ράντου