ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη  του 2 Υποέργου του Παραδοτέου 4.2.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων (Organization of performance events) του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments» (RyTHM)   που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για να διαβάσετε όλη τη προκήρυξη παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο:

http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2019/07/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΕΡΓΟΥ-2-ΡΥΤΗΜ.pdf