ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Οργάνωση θεματικών εργαστηρίων και διαδικτυακού σεμιναρίου από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «RyTHM».

Interreg -IPA CBC Greece- ALBANIA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργάνωση θεματικών εργαστηρίων και διαδικτυακού σεμιναρίου από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «RyTHM».

To ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «RyTHM – Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και διασύνδεση των πολιτιστικών αγαθών μέσω ιστορικών μνημείων/ Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments» το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ και εθνικούς πόρους, πρόκειται να οργανώσει μια σειρά θεματικών εργαστηρίων και ενός διαδικτυακού σεμιναρίου με στόχο την εξοικείωση των νέων με τις παραστατικές τέχνες και στην ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους στην  οργάνωση δια-πολιτισμικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα αναπτυχθούν ενότητες μαθημάτων σχετικές με:

  • τη θεατρολογία,  
  • τη μουσικολογία και την οργάνωση μουσικής επένδυσης,
  • τη σκηνογραφία,
  •  τον σχεδιασμό σκηνικών και κουστουμιών,
  • την ελεύθερη έκφραση σώματος, αλλά και
  • την οργάνωση παραγωγής.

Κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια 30 ωρών, που θα κατανεμηθούν εντός μιας εβδομάδας και θα απευθύνονται σε σχετικούς επαγγελματίες και σπουδαστές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει μέχρι σε 3 εργαστήρια.  

Παράλληλα, πρόκειται να διοργανωθεί και ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Δια – Πολιτισμική Διαχείριση» για 10 ενδιαφερόμενους νέους, εκπροσώπους συλλόγων, φορέων πολιτισμού, διάρκειας 3 ημερών και 3 ωρών ανά ημέρα που θα κατανεμηθούν εντός μιας εβδομάδας. Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι η προώθηση των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης που προσφέρουν η διοργάνωση κοινών δια-πολιτισμικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η αξιοποίηση της τοπικής δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας.  

Τα θεματικά εργαστήρια και το διαδικτυακό σεμινάριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν, τις απογευματινές ώρες της περιόδου από 28 Ιανουαρίου μέχρι  2 Μαρτίου 2019, σε χώρους του Δημοτικού Θεάτρου.

Σχετικές αιτήσεις συμπληρώνονται και κατατίθενται στην γραμματεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας έως 25/01/2019

Το έργο «RyTHM», στο πλαίσιο του οποίο υλοποιούνται οι παραπάνω δράσεις, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2 – «Προώθηση της Τοπικής Οικονομίας». Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Στο εταιρικό σχήμα του RyTHM συμμετέχει επίσης από την Ελλάδα, το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (Δ.Η.Π.Ε.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.) και από την Αλβανία ο Δήμος Φοινικαίων.

www.greece-albania.eu

Το Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία» 2014-2020 το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως κύρια στρατηγική του την εύρεση της ισορροπίας ανάμεσα στην αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των περιφερειακών θεσμών, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις μέσω κοινών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία» στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης των 54.076.734,00€ που προέρχονται κατά 85% από πόρους της ΕΕ και κατά 15% από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.


Επώνυμο…………………………….
Όνομα………………………………
Όνομα Πατέρα………………………
Όνομα Μητέρας…………………….
Επάγγελμα…………………………..
Τόπος γέννησης…………………….. ……………………………………………
Έτος γέννησης……………………… ……………………………………………
Τόπος κατοικίας……………………. ……………………………………………
Τ.Κ…………………………………. 
 
Κέρκυρα.…/01/2019
 
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Με την παρούσα εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για συμμετοχή:
Α’ Θεματικά Εργαστήρια
       τη θεατρολογία  
       τη μουσικολογία/οργάνωση μουσικής επένδυσης
      τη σκηνογραφία
      τον σχεδιασμό σκηνικών και κουστουμιών 
     την ελεύθερη έκφραση σώματος      την οργάνωση παραγωγής
(Μέχρι 3 εργαστήρια)
 
Β’ Διαδικτυακό Σεμινάριο
     Διαδικτυακό Σεμινάριο